(+84) 463.28.7979

Lỗ hổng SMS được tìm thấy trong Windows Phone 7.5


Các thiết bị chạy Windows Phone của Microsoft có thể dễ bị tấn công từ chối dịch vụ, vô hiệu hóa chức năng thông tin của người dùng, theo báo cáo vừa được đưa ra bởi WinRumors.com.
Windows Phone 75

Theo đó, một tin nhắn SMS độc hại gửi đến một thiết bị chạy Windows Phone 7.5 sẽ buộc nó phải khởi động lại và khóa trung tâm nhắn tin (có thể xem thông qua video tại đây). WinRumors cho biết các thử nghiệm cho thấy rằng lỗ hổng ảnh hưởng đến một loạt các thiết bị đang chạy phiên bản hệ điều hành di động này. Không chỉ có vậy, cuộc trò chuyện nhắn tin trên Facebook cũng như Windows Live Messenger cũng có thể kích hoạt lỗi này.

Cho đến nay, các giải pháp duy nhất để thoát khỏi lỗi trung tâm nhắn tin SMS này có vẻ như là thiết lập lại phàn cứng và dọn dẹp thiết bị.

Được biết các thiết bị chạy trên Android và iOS cũng đã bị lỗ hổng SMS tương tự. Tại hội nghị bảo mật Black Hat trong năm 2009, các nhà nghiên cứu bảo mật đã chứng minh làm thế nào để một tin nhắn SMS có thể làm ảnh hưởng đến lỗ hổng trong iPhone, cho phép tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, cho phép chúng thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản hoặc bất cứ điều gì trên iPhone của nạn nhân.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra một lỗ hổng thực hiện bởi tin nhắn SMS mà họ khai thác trên điện thoại chạy Android của Google, ngăn không cho người dùng tiếp nhận hoặc bắt đầu với một cuộc gọi hoặc thực hiện nhắn tin văn bản.

Apple và Google đã vá những lỗ hổng này. Đại diện của Microsoft hiện chưa thể đáp ứng yêu cầu bình luận vấn đề trên hưng theo WinRumors nói rằng, họ đã gửi thông tin này đến Microsoft trước đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>