(+84) 463.28.7979

Lỗi 0xC004F061 khi Active Windows 7


Nếu bạn nhận được lỗi “0xC004F061” khi bạn kích hoạt Windows 7, điều đó có nghĩa là bạn đang sử dụng một mã sản phẩm cho một phiên bản nâng cấp của Windows 7 và một phiên bản trước của Windows không phải trên máy tính của bạn khi Windows 7 đã được cài đặt.

Để cài đặt một phiên bản nâng cấp của Windows 7, Windows Vista hoặc Windows XP bạn phải được cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn định dạng ổ đĩa trước khi bắt đầu quá trình cài đặt, bạn sẽ không thể sử dụng sản phẩm nâng cấp chính để kích hoạt Windows 7. Để kích hoạt Windows 7, bạn sẽ cần phải cài đặt phiên bản trước đó Windows của bạn, và sau đó cài đặt lại Windows 7. Để được trợ giúp quá trình kích hoạt, hãy vào trang web hỗ trợ của Microsoft.

Chúng tôi khuyên bạn cài đặt Windows 7 với phiên bản hiện hành Windows của bạn đang chạy. Nếu bạn muốn định dạng ổ đĩa cứng, và bạn đang sử dụng một phiên bản nâng cấp của Windows 7, bạn sẽ cần phải khởi động máy tính sử dụng bản DVD nâng cấp của Windows 7, bấm vào Custom (advanced), và sau đó bấm vào Drive options (advanced).

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *