(+84) 463.28.7979

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0


Hôm qua tại hội nghị BlackBerry Innovative Forum, RIM đã cho chạy thử một số ứng dụng gốc (Native) của phiên bản PlayBook OS 2.0 bao gồm ứng dụng email, danh bạ và lịch. Đây là các ứng dụng độc lập sẽ được cài sẵn trên OS 2.0 không cần thông qua Bridge mà máy PlayBook trước đây không hề có. Ứng dụng Email trên PlayBook OS 2.0 cho cảm giác sử dụng như trên smartphone nhưng vẫn tận dụng được lợi thế màn hình lớn, hỗ trợ chức năng đọc và soạn email, phóng to/thu nhỏ email, đánh dấu ưu tiên… Đặc biệt trong ứng dụng lịch, những này nào có nhiều cuộc hẹn thì nó sẽ tự động phóng to con số của ngày đó lên để bạn biết đó là một ngày bận rộn. Còn ứng dụng danh bạ thì sẽ tích hợp mọi thư từ, tin nhắn và kết nối với những mạng xã hội của người đó.

PlayBook OS 2.0 được cho là sẽ ra mắt vào 17/02/2012 và một loại phụ kiện bàn phím ngoài dành cho PlayBook cũng sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2012.

BlackberryCool

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Lộ hình ảnh ứng dụng Email, Danh bạ và Lịch trên PlayBook 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *