(+84) 463.28.7979

Lựa chọn Item với danh sách thả xuống


Để thực hiện việc nhập dữ liệu dễ dàng hơn, bạn có thể thêm một Excel xác nhận thả vào Drop List. Sau đó, nhấp vào mũi tên và chọn một mục để điền vào ô.

Trong bảng tính được hiển thị như hình dưới đây, bạn có thể chọn bất kỳ tháng nào từ danh sách thả xuống và nó sẽ ghi đè bất kỳ mục nào trước đó trong ô.

Excel 2010

Excel 2010

Lựa chọn nhiều Item từ danh sách thả xuống

Thay vì hạn chế danh sách thả xuống để lựa chọn duy nhất, bạn có thể sử dụng một chút về lập trình, kết hợp với danh sách xác nhận dữ liệu và cho phép lựa chọn nhiều.

Với một vài điều chỉnh để mã VBA, bạn có thể hiển thị tất cả các mục chọn trên một hàng hoặc xuống một cột hoặc giữ chúng trong một ô duy nhất.

Điền trên hàng

Trong ví dụ đầu tiên, mỗi sản phẩm được chọn trong trình đơn danh sách thả xuống đầy các ô trống tiếp theo ở bên phải.

Với tùy chọn này, bạn có thể điền tên cầu thủ trên một danh sách hiệp, tên nhân viên cho các ngày trong tuần.

Excel 2010

Điền trên cột

Một lựa chọn khác là để điền các Item đã chọn vào một cột, thay vì trên hàng

Excel 2010

Thêm giá trí vào cùng ô

Với một sự thay đổi trong mã VBA, bạn có thể giữ tất cả các Item đã chọn trong cùng một ô và cách nhau bằng dấu phẩy.

Excel 2010

VBA Excel để lựa chọn nhiều Item

Bảng tính mẫu sử dụng code VBA Excel được thiết lập để chạy tự động, khi bạn thực hiện một sự thay đổi trên bảng tính.

Để xem mã cho bảng SameCell, bạn nhấp phải vào thẻ bảng và click vào View Code.

Excel 2010

Trong đoạn code mẫu được hiển thị dưới đây, cột 3 là chỉ có một trường hợp thay đổi sẽ xảy ra.

Trong bảng tính của bạn, bạn có thể thay đổi từ 3 đến một số khác. Hoặc, nếu bạn không muốn giới hạn code cho một cột cụ thể, bạn có thể xóa hai hàng được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ.

Excel 2010

Ví dụ mẫu về Data Validation

Theo Tin công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>