(+84) 463.28.7979

Lacie giới thiệu ổ cứng gắn ngoài USB 3.0 với dung lượng tối đa 6GB


Lacie, công ty cung cấp các giải pháp lưu trữ cao cấp vừa giới thiệu 2 ổ cứng gắn ngoài d2 và 2big mới sử dụng giao tiếp USB 3.0 cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

Bằng cách ghép 2 ổ cứng 3TB ở chế độ chạy RAID, Lacie đã có thể đưa ổ 2big lên mức dung lượng 6GB và tốc độ truyền tải tối đa 306MB/s, hơn 20% so với thế hệ trước. Ổ d2 sẽ có tốc độ truyền tải 156MB/s và dung lượng 3G. Cả 2 ổ sẽ được bán vào đầu tháng 11 nhưng chưa có giá.

Nguồn: TT/Lacie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *