(+84) 463.28.7979

Làm thế nào để chia sẻ tập tin và thư mục


Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để chia sẻ tập tin hay thư mục với những người khác đã kết nối đến máy tính hoặc mạng của bạn.

Trước khi làm theo những bước dưới đây, hãy chắc chắn rằng bạn đã khởi động chức năng kết nối mạng và chia sẻ tập tin turned on network discovery and file sharing. Nếu chưa khởi động ứng dụng file sharing, bạn sẽ không thể chia sẻ được các tập tin trong máy của mình.

Bạn có 2 sự lựa chọn: có thể dùng thư mục mặc định “Public” hoặc có thể chia sẻ bất kì thư mục nào bạn muốn người dùng khác truy cập. Khi sử dụng thư mục “Public”, bạn sẽ lợi dụng được sự đơn giản của việc chia sẻ tất cả mọi thứ từ một vị trí và không cần phải cấu hình lại quyền chia sẻ. Nhưng điều bất tiện chính là để chia sẻ được, bạn phải sao chép tập tin, thư mục vào thư mục “Public“. Do đó, sẽ có 2 tập tin, thư mục giống nhau trong máy tính, dẫn đến việc lãng phí chỗ trống trong ổ cứng.

Khi sử dụng bất cứ thư mục nào để chia sẻ bạn phải đặt quyền chia sẻ riêng cho nó, do vậy có thể kiểm soát cách người khác truy cập hoặc thay đổi nội dung chia sẻ. Cách này được khuyên dùng khi chia sẻ tập tin có dung lượng lớn để tránh việc tồn tại hai tập tin hoặc thư mục giống nhau.

Cách sử dụng thư mục “Public” để chia sẻ

Đầu tiên, khởi động chức năng “Public folder sharing” trong Network and Sharing Center. Khi khởi động chức năng đó, bạn có thể cho phép người khác quyền chỉ được đọc bằng cách chọn lựa chọn thứ nhất hoặc quyền truy cập đầy đủ bằng cách chọn lựa chọn thứ hai.

sff1

Khi thư mục chia sẻ “Public” được bật, mỗi lần bạn mở Windows Explorer hoặc đường tắt đến Computer, bạn sẽ thấy nó như một thư mục con của thư mục Desktop.

sff2

Đường dẫn mặc định trong đĩa cứng của bạn là “C:\Users\Public\.” Để chia sẻ tập tin hoặc thư mục, chỉ cần sao chép nó vào thư mục “Public” hoặc bất kì thư mục con nào của nó.

Nếu bạn không muốn chia sẻ nữa, chỉ cần gỡ bỏ tập tin khỏi thư mục “Public” hoặc di chuyển nó đến bất kì vị trí nào của ổ cứng.

Cách chia sẻ thư mục từ vị trí của chính nó

Nếu bạn muốn chia sẻ 1 thư mục, duyệt qua đến khi tìm thấy nó, nhấn chuột phải và chọn Share từ bảng chọn vừa hiện ra.

sff3

Bảng hướng dẫn File Sharing sẽ hiện ra. Mặc định quyền truy cập chỉ được đặt cho riêng tài khoản người dùng của bạn.

sff4

Để cho người khác quyền truy cập, chọn tên tài khoản người dùng của họ từ danh sách cuộn như hình dưới. Nếu bạn muốn đặt quyền truy cập cho tất cả người dùng, chọn Everyone

sff5

Sau đó nhấn vào nút Add

sff6

Để chọn cấu hình quyền chia sẻ cho từng người dùng trong danh sách, nhấn chuột vào mũi tên ở cột Permission Level và chọn mức độ bạn mong muốn.  Nếu bạn đặt mức độ cho phép là Reader, người dùng chỉ có mở tập tin trong thư mục chia sẻ nhưng không thể thay đổi chúng bằng bất kỳ cách nào. Quyền truy cập của họ là read-only. Khi chọn Contributor, người dùng có thể mở và sữa chữa mọi tập tin. Nếu đặt quyền Co-owner, người dùng sẽ được quyền gỡ bỏ hoặc tạo mới các tập tin, thư mục. Chọn Remove, bạn đã loại bỏ tài khoản người dùng đó khỏi danh sách có thể truy cập vào thư mục chia sẻ.

Khi hoàn tất, nhấn chuột vào nút Share. Nếu UAC được bật, bạn sẽ phải xác nhận lại cài đặt của mình.

sff7

Sau một lúc, bảng hướng dẫn hiện ra xác nhận thư mục đã được chia sẻ. Để đóng nó lại, nhấn chuột vào Done.

sff8

Khi muốn dừng chia sẻ thư mục, nhấn chuột phải vào thư mục đó, chọn Share. Trong cửa sổ File Sharing -> Stop Sharing -> Done.

sff9

Chúc các bạn may mắn :X

VanNT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *