(+84) 463.28.7979

Làm thế nào gỡ bỏ IE9 khi cài đặt thất bại ?


Nếu bạn đã cài đặt IE9 từ IE8 và vì một lý do muốn gỡ bỏ IE9 (thông qua Control Panel) nhưng lại không thành công. Với trường hợp này, bạn có thể sử dụng công cụ chuyên dụng Microsoft Fix it để gỡ bỏ IE9 ra khỏi máy tính của bạn.

1. Sử dụng công cụ Microsoft Fix it để loại bỏ IE9:

microsoft

Tải về tại http://go.microsoft.com/?linkid=9787447, chạy nó và làm theo các bước trong hướng dẫn của trình thuật sĩ để sửa chữa và tiến hành gỡ bỏ. Nếu bạn muốn gỡ bỏ cài đặt IE9 trên máy tính khác, bạn có thể lưu công cụ này vào ổ đĩa USB và chạy trên máy tính có vấn đề trong việc gỡ bỏ IE9. Phiên bản IE8 sẽ tự phục hồi sau khi quá trình gỡ bỏ hoàn tất và khởi động lại máy.

2. Gỡ bỏ IE9 bằng lệnh:

Bạn cũng có thể tự loại bỏ IE9 bằng cách chạy lệnh sau trong Command Prompt (mở Start > Run > cmd): FORFILES /P %WINDIR%\servicing\Packages /M Microsoft-Windows-InternetExplorer-*9.*.mum /c “cmd /c echo Uninstalling package @fname && start /w pkgmgr /up:@fname /norestart”  > nhấn Enter.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số hướng dẫn xung quanh vấn đề gỡ bỏ trình duyệt IE9 tại đây.

Say IT (Theo Microsoft)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *