(+84) 463.28.7979

Làm việc với Terminal Services phần 4


Giới thiệu

Trong các bài trước, tôi đã nhắc đến việc có thể truy cập các ứng dụng từ xa qua Terminal Service Web Access.

>> Làm việc với Terminal Services phần 1

>> Làm việc với Terminal Services phần 2

>> Làm việc với Terminal Services phần 3

>> Làm việc với Terminal Services phần 5

Trong bài này, tôi muốn chỉ cho các bạn cách mà nó vận hành. Trong khi tôi làm, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách cài đặt Terminal Service Web Access, và sẽ như thế nào khi bạn dùng TS Web Access để truy cập vào một ứng dụng từ xa.


Terminal Service Web Access

Các bạn có thể nhớ lại, khi các bạn mở TS RemoteApp Manager, bất kì các ứng dụng nào mà các bạn xác định khi được truy cập từ xa đều được liệt kê ở cuối của màn hình điều khiển, như trong hình A. Nếu bạn nhìn kĩ hình này, các bạn có thể nhận thấy danh sách các chương trình RemoteApp sẽ cho bạn biết một cách rõ ràng ứng dụng nào có thể được dùng bằng TS Web Access.
terminal-services-p4-1


Hình A: Danh sách The RemoteApp Programs sẽ cho bạn biết rõ ràng ứng dụng từ xa nào có thể được truy cập dùng TS Web Access

Bạn cũng có thể kiểm soát một ứng dụng có được truy cập bằng TS Web Access hay không bằng cách nhấn chuột phải vào ứng dụng từ xa và chọn dòng lệnh Show in TS Web Access hoặc chọn Hide ở TS Web Access trong menu các phím tắt chỉ kết quả.
Một điều bạn phải nhớ khi dùng ứng dụng từ xa với TS Web Access là đơn giản kích hoạt một ứng dụng từ xa để dùng với TS Web Access sẽ không kích hoạt TS Web Access. TS Web Access phải được kích hoạt bằng tay bằng cách cài đặt một role service.
Tôi sẽ chỉ cho các bạn cách kích hoạt TS Web Access để bạn có thể truy cập vào ứng dụng từ xa của bạn. Trước khi làm, có một điều rất quan trọng mà bạn cần biết về truy cập các ứng dụng từ xa qua Web. Khi bạn truy cập một ứng dụng từ xa dùng TS Web Access, ứng dụng đó sẽ không chạy trên trình duyệt web mà thay vào đó giao diện của web chỉ cung cấp các kết nối đến ứng dụng. Hãy nghĩ về điều này giống như bạn có một mạng riêng ảo chỉ chuyên tâm một nhiệm vụ duy nhất là làm các ứng dụng có thể sử dụng được từ xa.
Vậy điều này có ý nghĩa gì với bạn? nó có nghĩa là thậm chí nếu bạn đang truy cập một chương trình từ xa thông qua Terminal Service Web Access, máy khách mà bạn dùng vẫn phải cài đặt Remote Desktop Client. Nó có nghĩa là bạn sẽ không thể dùng Terminal Service Web Access như cách chạy một ứng dụng trên các máy khách khác không tương thích (như là Linux hay Macintosh) trừ khi những máy này cài đặt Terminal Service Client.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *