(+84) 463.28.7979

Làm việc với Windows XP Mode trong Windows 7


Windows XP Mode là một tính năng có sẵn trong Windows 7 (có sẵn trong các phiên bản  Professional, Enterprise và Ultimate) là một môi trường Windows XP ảo nó sẵn sàng để sử dụng với Windows Virtual PC. Đó là thiết kế đặc biệt để giúp các doanh nghiệp nhỏ nâng cấp lên Windows 7 bằng cách cung cấp một môi trường Windows XP Mode có khả năng chạy nhiều Windows XP tương thích các ứng dụng kinh doanh và năng suất.

Sử dụng Windows XP Mode người kinh doanh có thể truy cập phần mềm tùy chỉnh được thực hiện từ máy tính để bàn Windows 7 với một cái nhấp chuột duy nhất.
Do đó, Windows XP Mode của Windows 7 mang đến cho bạn tốt nhất của cả hai thế giới: khả năng tận hưởng nhiều lợi ích của Windows 7 như gia tăng an ninh, năng suất và độ tin cậy và nhận được nhiều các ứng dụng nhất của Windows XP cũ của bạn.
Trong loạt bài này tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng để cài đặt và chạy nhiều ứng dụng Windows XP trực tiếp từ desktop Windows 7.
Bắt đầu từ cơ bản rất, trong bài viết đầu tiên tôi sẽ thảo luận về máy tính Windows ảo và có gì mới trong Windows Virtual PC?
Windows Virtual PC là công nghệ ảo hóa mới nhất của Microsoft được thiết kế cho Windows 7 và là phiên bản cập nhật Windows Virtual PC 2007 (dùng để tạo ra môi trường ảo trong các phiên bản trước của Windows). Với việc phát hành Windows 7 Microsoft đã giới thiệu một số tính năng mới trong Windows Virtual PC và thiết kế nó theo cách như vậy mà nó là bây giờ dễ dàng hơn để chạy các ứng dụng trong một môi trường phần mềm ảo như Windows XP Mode:
• Tích hợp với cài đặt Windows XP Mode (Windows XP Mode là một lợi ích của Windows 7 Professional, Ultimate Enterprise).
• Một cách tiếp cận mới mà trực giác kết hợp giao diện người dùng Windows Virtual PC (UI) vào máy tính để bàn Windows 7.
• Khả năng sử dụng nhiều thiết bị USB của bạn từ bên trong một môi trường Windows ảo, chẳng hạn như Windows XP Mode.
• Khởi chạy các ứng dụng Windows XP của bạn từ Desktop, Start Menu, hoặc Taskbar của Windows 7.
• Chia sẻ Clipboard, cho phép bạn cắt, sao chép và dán dữ liệu giữa máy tính để bàn Windows 7 và máy ảo.
• Chia sẻ máy in giữa máy tính để bàn Windows 7 và môi trường Windows ảo.
• Chia sẻ ổ đĩa, cung cấp truy cập dễ dàng tất cả dữ liệu lưu trữ từ bên trong máy ảo.
• Kết hợp Folder giữa môi trường các hệ điều hành.
Đây là một số bản cập nhật mới nhất trong máy tính Windows ảo. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Windows Virtual PC bằng cách sử dụng liên kết sau đây:
Để biết sự khác biệt giữa Windows Virtual PC và Windows XP Mode và tải về một hướng dẫn triển khai từ Microsoft, vào đây
Phần tiếp theo của loạt bài viết này là Làm thế nào để cài đặt và sử dụng Windows XP Mode trong Windows 7.
Tdnguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *