(+84) 463.28.7979

LHQ: Ngắt mạng Internet của người dân là vi phạm nhân quyền


Trong một báo cáo gần đây, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tuyên bố “truy cập Internet là quyền của mỗi công dân” và nhấn mạnh “chính phủ ngắt kết nối Internet của người dân là vi phạm nhân quyền”.

Internet

Trong báo cáo chi tiết của LHQ về vấn đề truy cập Internet trên thế giới có nhắc đến việc “chính phủ không nên hạn chế truy cập Internet của người dân, ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt nhưng vẫn phải tuân thủ theo quy ước và luật pháp quốc tế về nhân quyền”.

Hai trường hợp liên đới gần đây nhất là vụ việc chính phủ Ai Cập vô hiệu hoá toàn bộ đường truyền Internet vào đầu năm nay và chính phủ Syria ngắt hoàn toàn dịch vụ Internet của công dân 2 ngày trước đây (4/6/2011). Cả hai trường hợp trên đều mang động cơ chính trị nhằm ngăn chặn những cuộc biểu tình leo thang.

Internet

Báo cáo này cũng phản đối mạnh mẽ việc chặn Internet của người dân (thường để ngăn vấn đề vi phạm bản quyền, như ở Pháp) dưới bất kì tình huống nào.

LHQ cho biết hành động ngắt mạng Internet của nhân dân là vi phạm điều 19, khoản 3 của Công ước quốc tế về nhân quyền và chính trị.

EU tỏ thái độ nhất trí với LHQ về bản báo cáo này, khi vào năm 2008 đã yêu cầu các quốc gia “không áp dụng các biện pháp mâu thuẫn với quyền tự do và nhân quyền”. Chúng ta hi vọng rằng hình phạt cắt Internet sẽ được loại bỏ ở tất cả các nước trên thế giới.

Theo Mashable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>