(+84) 463.28.7979

Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google


Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một tính năng mà Google đã bổ sung để người dùng có thể nối các tài khoản của họ với nhau dưới một lần đăng nhập. Bài viết sẽ hướng dẫn người dùng cách liên kết những tài khoản này để đăng nhập và sử dụng dễ dàng.

Đăng nhập vào YouTube bằng tài khoản Google sau đó kích vào mũi tên xuống trên tên tài khoản (thường nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt).

YouTube-Google

Kích vào Settings từ thực đơn ngữ cảnh.

YouTube-Google

Nhấn Advanced.

YouTube-Google

Kích vào đường dẫn Change Google Account.

YouTube-Google

Nhập mã hiển thị và kích Unlink My Accounts để ngắt liên kết tài khoản Google khởi tài khoản YouTube.

YouTube-Google

Khi cửa sổ xác nhận hiện ra, nhấn OK.

YouTube-Google

Nhấn vào Link to an Existing Google Account.

YouTube-Google

Kích vào đường dẫn Sign in as a different user.

YouTube-Google

Nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản muốn mà ta muốn tài khoản YouTube được liên kết tới. Nhấn vàoLink Accounts sau khi hoàn tất.

YouTube-Google

Một hộp thoại màu xanh sẽ hiện ra thông báo tài khoản bây giờ đã được liên kết tới tài khoản của Google.

YouTube-Google

Và nếu bạn đã liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Google Apps thì bạn sẽ nhận được thông báo sau đây cho lần truy cập kênh YouTube đầu tiên.

YouTube-Google

Theo GroovyPost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>