(+84) 463.28.7979

Liệu iPhone mới sẽ dùng NanoSIM? Đừng


Thật thảm hại nếu iPhone mới ra đời và dùng Nano-SIM. Không như Micro SIM (chuẩn 3FF), chúng ta có thể dễ dàng cắt 1 chiếc SIM thường thành Micro SIM. NanoSIM cần được sản xuất theo một quy chuẩn, kích thước của nó sẽ là 12mmx9mm (nhỏ hơn 1/3 so với Micro SIM và nhỏ hơn 60% so với SIM thường, chưa hết, nó còn mỏng hơn 15% so với 2 loại SIM trên). Có rất nhiều thông tin rò rỉ liên quan đến iPhone sắp được giới thiệu. Theo kinh nghiệm của mình thì những thông tin đó không đúng nhiều lắm, nhưng dù gì thì thông tin về iPhone mới sử dụng NanoSIM thực sự là không hay tí nào, hy vọng đó chỉ là tin đồn… vì chúng ta chưa sẵn sàng với nó.

iPhone-NanoSim

nano-SIM (màu trắng) thiết kế theo chuẩn của Apple, so sánh với micro-SIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>