(+84) 463.28.7979

Loại bỏ đối tượng trống từ Tab Startup trong MSConfig Windows XP


Khi xem xét mục thiết lập tự động start khi khởi động được liệt kê trên tab Startup của tiện ích MSConfig, bạn có thể thấy mục để trống. Đây có thể được tạo ra, ví dụ, khi một chương trình gỡ cài đặt. Mặc dù nó phải không là đặt ra một vấn đề thực sự, bạn có thể gỡ bỏ chúng vì lý do vệ sinh.

Đầu thiên, bảo đảm đối tượng trống được loại bỏ khỏi thẻ Startup của MSConfig và kiểm tra vị trí trong Registry.

1. Tại dấu nhắc Run hoặc Search bạn gõ “msconfig” và nhấn Enter. Sau đó lựa chọn thẻ Startup, check toàn bộ đối tượng trống và click Apply.

2. Trước khi rời khỏi, kiểm tra và ghi lại vị trí của đối tượng trống.

Bây giờ bạn có thể remote chúng qua Registry.

1. Mở Registry.

2. Di chuyển tới khoá mà bạn đã note.

3. Chuột phải vào đối tượng và chọn Delete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *