(+84) 463.28.7979

Loại bỏ việc tự đăng nhập Skype trong Outlook và OneDrive


Dịch vụ đám mây SkyDrive của Microsoft đã chính thức đổi tên thành OneDrive, kèm theo đó là việc tích hợp Skype vào Outlook. Do đó, khi bạn đăng nhập vào website Outlook.com, người dùng Skype sẽ thấy bạn đang ở trạng thái Online và có thể gửi tin nhắn hay cuộc gọi đến bạn.

Skype

Một điều khó chịu cho việc này là bạn có thể bị làm phiền khi đang soạn thư hoặc kiểm tra email trong Outlook. Và có thể sẽ nhận 2 cuộc gọi song song từ Skype trên Outlook và Skype trên Desktop nếu như ai đó đang gọi bạn.

Một ý tượng chợt hiện ra là bạn có thể tắt dịch vụ Skype nền web trên Outlook một cách dễ dàng bằng cách sau:

- Khởi động Notepad bằng quyền quản trị cao nhất:

- Tìm đến vị trí sau:

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

- Thêm vào cuối dòng đoạn liên kết sau như hình:

127.0.0.1 skypewebexperience.live.com

- Lưu lại và đóng Notepad.

- Xong!

Như vậy là máy tính sẽ không còn tự động đăng nhập vào Skype trên Outlook.com rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Theo Genk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>