(+84) 463.28.7979

Logitech đã bán được 100 triệu chú chuột không dây


Kể từ khi bắt đầu sản xuất vào năm 1991 đến nay, Logitech đã bán được khoảng 100 triệu chuột không dây. Logitech là hãng đầu tiên sử dụng công nghệ sóng Radio (RF) thay cho sóng hồng ngoại (IR) đòi hỏi chuột và thiết bị tiếp sóng phải nhìn thấy nhau.

Hiện taị Logitech đang là một trong những nhà sản xuất thiết bị ngoại vi lớn nhất thế giới với hầu hết doanh thu 2,2 tỷ đô trong năm 2009 đến từ chuột. Họ cũng có nhiều công nghệ cao cấp như di chuyển trên mặt kính hay Unifying dùng nhiều thiết bị với một bộ nhận sóng duy nhất.


Logitech Cordless MouseMan Optical đầu tiên của năm 1991


và M905 của hiện đại
Nguồn: Logitech

Hiện taị Logitech đang là một trong những nhà sản xuất thiết bị ngoại vi lớn nhất thế giới với hầu hết doanh thu 2,2 tỷ đô trong năm 2009 đến từ chuột. Họ cũng có nhiều công nghệ cao cấp như di chuyển trên mặt kính hay Unifying dùng nhiều thiết bị với một bộ nhận sóng duy nhất.


Logitech Cordless MouseMan Optical đầu tiên của năm 1991


và M905 của hiện đại
Nguồn: Logitech

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>