(+84) 463.28.7979

Lưu tài liệu Office 2010 vào SkyDrive


Kể từ khi phát hành chính thức SkyDrive client cho máy tính để bàn, hàng triệu người dùng Windows đã được sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây của Microsoft để giữ một bản sao lưu các tài liệu quan trọng, hình ảnh và các tập tin khác lên SkyDrive.

Như bạn đã biết, Microsoft Office 2013 cung cấp một tùy chọn để lưu các tài liệu một cách nhanh chóng vào tài khoản SkyDrive của bạn. Nếu bạn là một người dùng Office 2010 và muốn lưu tài liệu SkyDrive, bạn cần phải cài đặt SkyDrive client trên máy tính của bạn và sau đó duyệt đến thư mục SkyDrive mỗi khi bạn muốn lưu tài liệu.

Microsoft-SkyDrive

Với các thiết lập mặc định, khi bạn nhấn Ctrl + S hoặc nhấp vào biểu tượng Save để lưu một tài liệu, hộp thoại Save As sẽ mở thư mục Documents nằm trong thư viện. Từ thư mục My Documents là thư mục mặc định của Office thì đa số người dùng máy tính đều lưu tất cả các tài liệu của họ trong thư mục My Documents.

Người dùng muốn tự động lưu một bản sao lưu của tài liệu vào các đám mây có thể thích ý tưởng của việc thay đổi vị trí mặc định được lựa chọn để lưu tài liệu vào SkyDrive. Nếu bạn có một tài khoản Microsoft (Live, Hotmail, hoặc Outlook.com), bạn có thể dễ dàng thiết lập tài khoản SkyDrive của bạn như trong trong Office 2010.

Hoàn thành hướng dẫn dưới đây để thay đổi việc lưu tập tin mặc định vào đúng vị trí để SkyDrive nhanh chóng tìm ra.

Chú ý: Hướng dẫn này làm việc trên Office 2010 được cài đặt trên Windows 7 cũng như Windows 8.

Bước 1: Tải Download SkyDrive và chạy cài đặt sau đó thực hiện theo các bước hướng dẫn.

Bước 2: Sau khi cài đặt xong, bạn mở bất kỳ ứng dụng nào trong bộ Microsoft, click vào File | Options.

Save-Office-2010-Documents-to-SkyDrive

Bước 3: Trong khung cưởi bên phải chọn thẻ Save.

Save-Office-2010-Documents-to-SkyDrive

Bước 4: Ở đây, bên cạnh vị trí lưu file mặc định, nhập đường dẫn đến thư mục SkyDrive của bạn hoặc thư mục nằm trong SkyDrive của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về vị trí mặc định của thư mục SkyDrive, nhấp vào nút để mở Modify Location. Duyệt Browse, nhấn vào biểu tượng SkyDrive hiện diện dưới ở Facerit(trong khung bên trái) và sau đó nhấp vào nút OK.

Save-Office-2010-Documents-to-SkyDrive

Save-Office-2010-Documents-to-SkyDrive

Bước 5: Sau khi vị trí mới được thiết lập như vị trí mặc định các tập tin của bạn, nhấp vào nút OK để thoát khỏi hộp thoại Options.

Từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhấn Ctrl + S hoặc nhấp biểu tượng Save, Save As hộp thoại sẽ mở thư mục SkyDrive ra.

Save-Office-2010-Documents-to-SkyDrive

Như bạn đã biết, máy tính của bạn không cần phải được kết nối tới Internet để truy cập vào các tập tin mà bạn đã lưu trước đây trong SkyDrive. Bạn có thể truy cập vào bản sao của tài liệu đã có sẵn trong SkyDrive cho phép bạn truy cập offline.

Lưu ý rằng việc thay đổi vị trí mặc định trong Word Options sẽ không thay đổi vị trí mặc định của ứng dụng PowerPoint và Excel. Bạn cần phải mở chương trình Excel và PowerPoint và sau đó làm theo bước 2, bước 3 và bước 4 để thay đổi các tập tin vị trí lưu mặc định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>