(+84) 463.28.7979

Mật khẩu hết hạn trong Windows Vista


Bạn có thể tìm thấy khi sử dụng một số phiên bản của Windows Vista rằng, mật khẩu của bạn bị hết hạn và bạn sẽ được yêu cầu để thay đổi mật khẩu mỗi khi bạn đăng nhập vào Windows.

Vấn đề này liên tục xuất hiện cho đến khi bạn thay đổi thiết lập tài khoản của bạn để mật khẩu tài khoản của bạn không còn hết hạn nữa.

Để làm điều này, bạn mở lusrmgr.msc từ hộ thoại Run (bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Windows + R để truy cập).

Password Expires

Hình 1.

Cửa sổ Local Users and groups sẽ hiển thị, click vào Users trong cột bên trái và sau đó bạn click đúp vào tài khoản bạn muốn thiết lập ở cột ở giữa.

Password Expire

Hình 2: Local Users and Groups.

Bây giờ, bạn chọn vào “Password Nerver Expires” sau đó nhấn OK

Password expire

Hình 3: Lựa chọn Password nerver Expires.

Trong tương lại mật khẩu của bạn sẽ không bao giờ hết hạn, nó cho phép bạn đăng nhập mà không cần phải thay đổi mật khẩu.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *