(+84) 463.28.7979

Một số mẹo khi sử dung AutoFilter trong Excel


Trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số mẹo để làm việc với AutoFilter trong Excel và một số cách giải quyết cho các vấn đề mà bạn có thể gặp phải.

Hạn chế danh sách thả xuống trong AutoFilter của Excel

Một danh sách thả xuống của AutoFilter trong Excel sẽ chỉ hiển thị 1000 mục. Kết quả là, trong một cơ sở dữ liệu lớn tới vài nghìn thì lúc này AutoFilter Excel có thể có danh sách thả xuống rất nhiều và sẽ không hiển thị tất cả các mục trong cột.

Bạn có thể thêm một cột mới, và sử dụng một công thức để phân chia danh sách thành hai nhóm, ví dụ như:

=IF(LEFT(C2,1)<“N”,”A-M”,”N-Z”)

AutoFilter

Hoặc

để phân chia danh sách thành ba nhóm, nằm bên trong một công thức IF khác, ví dụ như:

=IF(LEFT(C2,1)<“I”,”A-H”,IF(LEFT(C2,1)<“Q”,”I-P”,”Q-Z”))

Hoặc, đối với một cột với hàng ngàn mục duy nhất, sử dụng một công thức chiết xuất từ ​​hai hoặc ba chữ cái đầu tiên, ví dụ như:

=LEFT(C2,2)

AutoFilter

Lọc cột đầu tiên, sau đó ra tiêu chí đã định.

Đếm số bản ghi Filter trong thanh trạng thái

AutoFilter

Thông thường, sau khi bạn đã áp dụng một AutoFilter trong Excel, thanh trạng thái sẽ cho thấy một bản ghi  có thể nhìn thấy. Đôi khi nó chỉ nói, “Filter Mode.” Điều này có thể xảy ra khi danh sách của bạn có nhiều công thức. Có bài viết trong KnowledgeBase của Microsoft giải thích:

XL2000: Excel AutoFilter Status Bar Message Shows “Filter Mode” Q213886)
XL: AutoFilter Status Bar Message Shows “Filter Mode” (Q189479)

Thanh trạng thái sẽ hiển thị “Filter Mode” nếu bất cứ điều gì thay đổi trong danh sách, sau khi lọc đã được áp dụng. Ví dụ, nếu bạn định dạng một ô hoặc gõ một số trong một trong bản ghi, tin nhắn “Filter Mode” sẽ xuất hiện trong thanh trạng thái.

AutoFilter

Workaround #1 — Subtotal

Đối với một số bản ghi ẩn của các hàng nó có thể được nhìn thấy nó có chứa dữ liệu, bạn có thể sử dụng chức năng Subtotal trong một công thức trong cùng hàng với nhóm của bạn. Ví dụ, để đếm các mục hiển thị trong D cột có chứa số, bạn có thể sử dụng công thức này:

=SUBTOTAL(2,D:D)

AutoFilter

Số 2 trong đối số đầu tiên sẽ cho Excel biết để sử dụng chức năng COUNT trên các ô có thể nhìn thấy trong phạm vi.

Để đếm số hàng chứa văn bản, bạn có thể thay đổi công thức:

=SUBTOTAL(3,C:C)-1

Số 3 trong Hàm COUNTA, và -1 loại bỏ một cho hàng trong đó có cột tiêu đề.

Chú ý: ô trống sẽ không được tính – sử dụng một cột không có các ô trống.

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *