(+84) 463.28.7979

Mở Local Group Policy Editor trong Windows 7


Bài viết hướng dẫn bạn cách mở Local Group Policy trong Windows 7

Local Group Policy là một Microsoft Management Console (MMC) snap-in mà nó cung cấp một giao diện người sử dụng duy nhất mà qua đó tất cả các cấu hình thiết lập Computer Configuration và User Configuration có thể quản lý máy tính của bạn.

Computer Configuration:

Người quản trị có thể sử dụng Computer Configuration để thiết lập chính sách áp dụng cho máy tính. Cấu hình này thường chứa các tiểu mục cho thiết lập phần mềm, thiết lập Windows và administrative template.

User Configuration:

Người quản trị có thể sử dụng User Configuration để thiết lập chính sách áp dụng cho người dùng, bất kể máy tính nào mà họ đăng nhập. User Configuration thường chứa thiết lập phần mềm, thiết lập Windows và mẫu quản trị.

Chú ý: Bạn cần phải là người dùng quản trị để có thể mở Local Group Policy.

Local group Policy có sẵn trong các phiên bản: Professional, Ultimate và Enterprise trong Windows 7.

Cách thực hiện:

1. Mở Start Menu và gõ: gpedit.msc trong ô Search và nhấn Enter (hình 1).

Chú ý: vị trí của gpdit.msc nằm trong đường dẫn sau: C:\Windows\System32\gpedit.msc

Start menu

Hình 1: Mở group policy.

2. Nếu xuất hiện dấu nhắc UAC bạn click Yes.

3. Bây giờ bạn có thể thiết lập cho Group policy trên máy tính của bạn muốn.

Chú ý: Để biết thêm chi tiết và thông tin về cách sử dụng Local Group Policy Editor, bấm vào màu xanh? biểu tượng trên thanh công cụ. (Xem hình dưới đây)

Group Policy

Hình 2.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *