(+84) 463.28.7979

Mở System Restore từ dòng lệnh trong Windows 7


System Restore cho phép bạn khôi phục một số thay đổi từ máy tính của bạn như là khi bạn nâng cấp phần mềm hoặc cài đặt thiết bị mà nó có thể là nguyên nhân khiến máy tính của bạn chạy chậm hoặc làm việc không đúng cách.

Bạn có thể mở System Restore từ cửa sổ dòng lệnh nếu bạn không thể khởi động máy tính của bạn trong giống như khi bạn đang vào Windows với chế độ “Safe mode with command promt“.

Chý ý: bạn cần phải vào bằng tài khoản có quyền quản trị để thực hiện bước này.

1. Khởi động máy tính của bạn trong chế độ “Safe Mode with Commnad promt”.

2. Đăng nhập vào máy tính.

3. Tại dấu nhắc, bạn gõ: rstrui.exe và sau đó nhấn Enter (hình 1).
System Restore

Hình 1: Mở System Restore từ dòng lệnh.

Chú ý: Nếu bạn sử dụng System Restore khi máy tính của bạn đang trong chế độ safe mode, bạn không thể undo lại việc bạn vừa khôi phục. Tuy nhiên bạn có thể chạy system Restore lại và chọn một điểm restore khác nếu có.

Enjoy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *