(+84) 463.28.7979

Mở và chỉnh sửa tài liệu trực tuyến trong Mozilla Firefox


Để xem và chỉnh sửa các tài liệu văn bản, bảng tính, file trình chiếu, hay hình ảnh …thì máy tính của bạn phải cài đặt công cụ tương ứng. Nhưng nếu bạn chỉ cần xem qua nội dung và in các tập tin đó hay thực hiện các thao tác chỉnh sửa cơ bản thì bạn có thể sử dụng Open IT Online. Đây là add-on cho trình duyệt Firefox, cho phép người dùng xem, chỉnh sửa văn bản, bảng tính, các file trình chiếu và hình ảnh dễ dàng và nhanh chóng mà không cần cài đặt các ứng dụng tương ứng.

Với add-on Open IT Online bạn có thể xem và xử lý các nhóm tài liệu sau:

– Văn bản (*.DOC, *.DOCX, *.RTF, *.ODT, *.SXW)

– Bảng tính (*.XLS, *.XLSX, *.CSV, *.ODS, *.SXC)

– Trình chiếu (*.PPT, *.PPTX, *.PPS, *.ODP, *.SXI)

– Hình ảnh (*.JPG, *.GIF, *.PNG)

Để cài đặt và sử dụng Open IT Online bạn thực hiện như sau:

– Đầu tiên bạn truy cập vào địa chỉ: https://addons.mozilla.org

– Rồi bấm nút Add to Firefox, trong cửa sổ mới xuất hiện, bạn bấm tiếp nút Install Now để cài đặt tiện ích Open IT Online cho trình duyệt.

– Sau khi cài đặt xong, bạn khởi động lại Firefox để hoàn tất việc cài đặt của tiện ích này.

– Sau khi khởi động lại Firefox, bạn sẽ thấy một cửa sổ cấu hình cho Open IT Online. Khung Documents để bạn kích chọn dịch vụ xem, chỉnh sửa văn bản mà bạn muốn sử dụng với Open IT Online, tương tự là khung Images để bạn chọn dịch vụ xem và chỉnh sửa hình ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *