(+84) 463.28.7979

Mỹ cảnh báo tình trạng khủng bố thông qua mạng xã hội


Bộ An ninh nội địa Mỹ đang có kế hoạch tái xây dựng lại hệ thống báo động khủng bố của mình, theo đó sẽ tích hợp cả cảnh báo thông qua các mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Theo AP, chính phủ Mỹ đang có kế hoạch sử dụng 2 mạng xã hội thông dụng nhất hiện nay để làm hệ thống cảnh báo khủng bố.
Theo đó, Bộ An ninh nội địa Mỹ sẽ xây dựng lại hệ thống cảnh báo hiện thời, đưa ra 2 mức cảnh báo mới gồm: mức độ cao và sắp xảy ra, để thay thế cho hệ thống cảnh báo dựa trên màu sắc như hiện nay: màu xanh hiển thị cho mức độ đe dọa thấp, và màu đỏ hiển thị cho mức độ cảnh báo nghiêm trọng.
Điều đặc biệt, tệ thống cảnh báo mới này sẽ được tích hợp vào 2 mạng xã hội Facebook và Twitter như một cách thức cảnh báo nhanh chóng và kịp thời.
“Các cảnh báo sẽ được thông báo bằng mạng xã hội, nhưng chỉ sau khi đã thông báo cho chính quyền địa phương, chính quyền bang và liên bang” – AP cho biết.

Facebook sẽ trở thành công cụ cảnh báo của chính phủ Mỹ?

Việc sử dụng Facebook và Twitter để làm hệ thống cảnh báo khủng bố cho thấy mức độ quan trọng và phổ biến của mạng xã hội trong cuộc sống ngày nay như thế nào. Tốc độ lan truyền thông tin trên các mạng xã hội này được đánh giá là nhanh chóng hơn cả những thông báo từ chính quyền.
Dự kiện sự thay đổi này sẽ được bắt đầu từ cuối tháng này, tuy nhiên đạo luật hiện vẫn chưa được thông qua.
Theo DigitalTrends

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *