(+84) 463.28.7979

Mỹ nới lỏng cấm vận Internet với Cuba, Sudan, Iran


Bộ Tài chính Mỹ hôm qua đã nới lỏng lệnh trừng phạt về xuất khẩu các dịch vụ Internet với Iran, Cuba và Sudan.

Internet_CuBa_Sudan

Đây là một nỗ lực mà Bộ này tuyên bố là nhằm đảm bảo người dân ở những nước này có thể sử dụng “quyền cơ bản của họ về tự do ngôn luận và thông tin ở mức cao nhất có thể”.

Bộ Tài chính Mỹ đã sửa các quy định trừng phạt Iran, Sudan và quy định về kiểm soát tài sản Cuba, thêm vào việc cấp phép chung đối với việc xuất khẩu các dịch vụ truyền thông dựa trên nền tảng Internet như tin nhắn tức thời, chát và email, mạng xã hội đối với ba quốc gia nói trên.

Việc sửa đổi cũng cho phép việc xuất khẩu phần mềm có liên quan tới Sudan và Iran.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Neal Wolin nói việc cấp phép những giấy phép chung này sẽ làm cho các cá nhân ở Iran, Cuba, Sudan dễ dàng hơn trong việc sử dụng Internet để giao tiếp với nhau và với thế giới bên ngoài.

Động thái này đến sau khi chính quyền Obama triển khai quảng bá tự do Internet toàn cầu như một cách tiếp cận cực kỳ quan trọng để tăng cường vị trí thống lĩnh của Mỹ trong hệ thống quốc tế.

Theo Tân hoa xã

Internet_CuBa_Sudan

Đây là một nỗ lực mà Bộ này tuyên bố là nhằm đảm bảo người dân ở những nước này có thể sử dụng “quyền cơ bản của họ về tự do ngôn luận và thông tin ở mức cao nhất có thể”.

Bộ Tài chính Mỹ đã sửa các quy định trừng phạt Iran, Sudan và quy định về kiểm soát tài sản Cuba, thêm vào việc cấp phép chung đối với việc xuất khẩu các dịch vụ truyền thông dựa trên nền tảng Internet như tin nhắn tức thời, chát và email, mạng xã hội đối với ba quốc gia nói trên.

Việc sửa đổi cũng cho phép việc xuất khẩu phần mềm có liên quan tới Sudan và Iran.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Neal Wolin nói việc cấp phép những giấy phép chung này sẽ làm cho các cá nhân ở Iran, Cuba, Sudan dễ dàng hơn trong việc sử dụng Internet để giao tiếp với nhau và với thế giới bên ngoài.

Động thái này đến sau khi chính quyền Obama triển khai quảng bá tự do Internet toàn cầu như một cách tiếp cận cực kỳ quan trọng để tăng cường vị trí thống lĩnh của Mỹ trong hệ thống quốc tế.

Theo Tân hoa xã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>