(+84) 463.28.7979

Mã hoá lưu lượng thông tin giữa Outlook và Exchange


Nếu bạn đang sử dụng Outlook 2003 với Microsoft Exchange cho máy chủ email của bạn

Bạn có thể được quan tâm để biết rằng bạn có thể mã hóa tất cả lưu lượng thông tin liên lạc giữa Outlook và máy chủ Email, để bảo vệ chống lại tin tặc sniffing ra lưu lượng truy cập thư điện tử của bạn.

Trước tiên, hãy chọn Tools và sau đó chọn E-mail Account từ các trình đơn đổ xuống:

toolsemails

Hình 1.

Theo mặc định, thuật sĩ sẽ bật lên màn hình với “View or change existing e-mail accounts” chọn là mặc định và click Next.

wizselect1

Hình 2.

Bạn sẽ nhìn thấy một màn hình của bạn với tài khoản e-mail ở đây. Chọn “Microsoft Exchange Server”, và sau đó nhấp vào nút Change:

wizchange

Hình 3.

Nhấp vào nút More Setting trên trang tiếp theo:

moresettings

Hình 4.

Chọn thẻ Security ở cửa sổ tiếp theo.

checkencrypt

Hình 5.

Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra ô đã được chọn “Encrypt data”. Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc giữa Outlook và Exchange server sẽ được mã hoá.

Hoàng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *