(+84) 463.28.7979

Mang các tính năng của Galaxy S III lên Galaxy Nexus


Thời nay điện thoại không còn chạy theo cấu hình nữa mà chú trọng hơn vào trải nghiệm người dùng. Chính vì thế mỗi khi một chiếc điện thoại mới được giới thiệu thì chúng ta lại có rất nhiều những tính năng hay ho mới. Và điểm đáng mừng hơn nữa là chúng ta có thể mang những tính năng này sang chiếc máy của mình, tất cả là nhờ những vọc sĩ đến từ xda-developers. Lần này thì người ta đã mang những tính năng mới của Galaxy S III sang Galaxy Nexus, nếu bạn không dùngNexus thì cũng đừng vội, sẽ sớm đến thiết bị của bạn mà thôi.

Galaxy S III

Những cái hay sẽ được trang bị thêm cho Galaxy Nexus từ S III như: giao diện TouchWizUX bao gồm cả icon, âm thanh, hiệu ứng; Các phần mềm Memo, LiveWallpaper và ngay cả PopUp MultiTasking Video-Player. Chi tiết các tính năng:

 • original high resolution Galaxy S3 Symbols (xhdpi)
 • Settings themed with Galaxy S3 Symbols (xhdpi)
 • TouchWizUX Launcher
 • Samsung Galaxy S3 Sounds
 • Power-Button Menu themed
 • Galaxy S3 Wallpaper Picker
 • Memo App
 • Memo Widget
 • PhotoWall LiveWallpaper
 • Gummy Beam Live Wallpaper
 • Galaxy S3 Live Wallpapers
 • PopUp MultiTasking Video-Player (Super Video)
 • Trebuchet Drawer Icon themed
 • Apollo Music-Player
 • MrMad App (to get push notifications about updates)
 • FileExplorer

Vấn đề là bạn cần đang chạy một bản rom cook thì mới thêm các tính năng mới này vào được. Các rom cook được hỗ trợ là CM9, AOKP, SlimICS. Chi tiết cách làm tham khảo thêm tại: [ADDON] Samsung Galaxy S3 Addon including TouchwizUX

Galaxy S III
Galaxy S III
Galaxy S III
Nguồn: xda-developers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>