(+84) 463.28.7979

Map một ổ FTP / Folder trong Windows Vista


Bạn có thể tạo hoặc Map một ổ đĩa trực tiếp từ site FTP về máy tính chạy Windows Vista của bạn. Bạn không cần phải nhờ đến sự trợ giúp nào của bất kỳ phần mềm của hãng thứ 3. Nó có thể thực hiện được trong Windows XP cũng như Windows Vista.

Open Explorer >> computer >> click Map Network Drive

Map FTP drive

Hình 1:

Tiếp theo click Add network Location

Map FTP drive

Hình 2.

Chọn Choose a custoom network location – bạn cần phải nhập địa chỉ website, network location hoặc ftp.

Map FTP drive

Hình 3.

Bạn bỏ chọn log on anonymously và bỏ username và password

Bây giờ bạn có thể kết nối tới website của bạn rất dễ dàng bằng cách bạn vào My Computer.

Map FTP drive

Hình 4.

Điều này khá là hữu ích nếu bạn lưu trữ file online hoặc chạy website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *