(+84) 463.28.7979

MeeGo chạy trên N900 và các netbook Atom sẽ xuất hiện cuối tháng này


Phiên bản hệ điều hành MeeGo đầu tiên, dựa trên nền tảng mã nguồn mở kết hợp bởi Maemo của Nokia và Moblin của Intel, đang dần được hoàn thiện và hy vọng sẽ sẵn sàng để hoạt động trên các netbook sử dụng chip Atom cũng như trên “chiếc máy tính di động” N900 vào cuối tháng 3 này – giám đốc phát triển Nokias Maemo kiêm thành viên nhóm phát triển kỹ thuật MeeGo (TSG) – Valtteri Halla đã cho biết.

netbook_Atom

Cũng theo lời của thành viên trên thì tốc độ xử lý, các thao tác thừa cũng như độ trễ khi chạy các tác vụ cũng đã được tối ưu hóa theo mức cao nhất có thể trên hệ điều hành này. MeeGo còn được tích hợp một số giải pháp khác dựa trên các nền tảng mã nguồn mở thuộc sở hữu của Nokia và Intel như: Qt framework, OBS hay RPM. Riêng về việc chạy MeeGo trên N900 thì Valtteri cho biết, hiện các bộ phận phát triển liên quan vẫn còn đang thảo luận phương thức tải hệ điều hành này, chẳng hạn như: boot MeeGo qua X-terminal hay sử dụng các phần mềm cài đặt thêm: Ofono, gStreamer, Dbus…

Theo TT/SlashPhone

netbook_Atom

Cũng theo lời của thành viên trên thì tốc độ xử lý, các thao tác thừa cũng như độ trễ khi chạy các tác vụ cũng đã được tối ưu hóa theo mức cao nhất có thể trên hệ điều hành này. MeeGo còn được tích hợp một số giải pháp khác dựa trên các nền tảng mã nguồn mở thuộc sở hữu của Nokia và Intel như: Qt framework, OBS hay RPM. Riêng về việc chạy MeeGo trên N900 thì Valtteri cho biết, hiện các bộ phận phát triển liên quan vẫn còn đang thảo luận phương thức tải hệ điều hành này, chẳng hạn như: boot MeeGo qua X-terminal hay sử dụng các phần mềm cài đặt thêm: Ofono, gStreamer, Dbus…

Theo TT/SlashPhone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>