(+84) 463.28.7979

Microsoft cấm nhân viên mua sản phẩm Apple bằng tiền công ty


Theo thông tin đăng tải trên ZDNet hôm thứ 3, Microsoft vừa áp dụng một chính sách nội bộ mới, trong đó không cho phép nhân viên một số phòng ban mua sản phẩm Apple bằng tiền của công ty. Chính sách được thực hiện đối với các bộ phận như bán hàng, tiếp thị, dịch vụ, IT và hoạt động nhóm (SMSG). Trang tin có trong tay một bức thư điện tử, được cho là gửi từ giám đốc tài chính của Microsoft Alain Crozier, thông báo về chính sách mới. “Đối với những phòng ban thuộc SMSG, chúng tôi vừa áp dụng một chính sách mới, trong đó không cho phép nhân viên mua sản phẩm Apple (máy tính Mac và iPad) bằng tiền của công ty”. Bộ phận SMSG của Microsoft hiện có khoảng hơn 46.000 nhân viên trên phạm vi toàn cầu, đảm nhận các công việc bán hàng, dịch vụ và hỗ trợ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Trước đây, Microsoft đã từng đưa ra chính sách cấm nhân viên sử dụng điện thoại iPhone và các thiết bị BlackBerry. Đến năm 2010, công ty bắt đầu cung cấp miễn phí điện thoại Windows Phone cho nhân viên. Người phát ngôn của Microsoft từ chối bình luận về chính sách mới nói trên.

ballmer

Nguồn: BGR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>