(+84) 463.28.7979

Microsoft chặn truy cập Live Messenger


Microsoft tuyên bố sẽ chặn truy cập dịch vụ nhắn tin tức thời Windows Live Messenger đối với người dùng ở các nước bị Mỹ cấm vận.

Các nước bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm là Cuba, Syria, Iran, Sudan và Bắc Triền Tiên.

Khi cố đăng nhập, người dùng sẽ gặp một thông báo lỗi: “810003c1: We are unable to sign you into the .NET Messenger Service. Reason: Microsoft has discontinued providing Instant Messenger services in certain countries subject to United States sanctions. Details of these sanctions are available from the United States Office of Foreign Assets Control. (Tạm dịch: Chúng tôi không thể để bạn đăng nhập dịch vụ .NET Mesenger Service. Lý do: Microsoft đã ngừng cung cấp dịch vụ IM ở một số nước nhất định theo lệnh trừng phạt của Mỹ. Chi tiết những lệnh cấm này có ở Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ).

livemessenger

Một người phát ngôn của Microsoft đã xác nhận điều này. Mặc dù nhiều lệnh trừng phạt được Mỹ áp dụng từ gần 10 năm trước đây nhưng vẫn không rõ tại sao nay Microsoft lại quyết định tuân thủ bằng việc cấm dịch vụ.

Tháng trước, cư dân mạng đã giận dữ khi các dịch vụ của Microsoft là Windows Live và Hotmail bị “sập” – khi người dùng cố đăng nhập, họ được thông báo là họ không có một tài khoản.

Vấn đề này xảy ra do lỗi mạng trong quá trình duy trì thường kỳ, Microsoft giải thích. Song tin tức này dẫn đến vô số phàn nàn gửi tới vnunet.com từ những độc giả không thể truy cập được email của họ. Nhiều người cho rằng dịch vụ xử lý vấn đề của Microsoft là dưới tiêu chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>