(+84) 463.28.7979

Microsoft cung cấp 5 lựa chọn trình duyệt cho Windows


Người dùng Windows XP và Vista tại châu Âu trong thời gian tới đây sẽ có quyền lựa chọn trình duyệt mà mình yêu thích trên hệ điều hành Windows, chứ không phải phụ thuộc vào mỗi trình duyệt Internet Explorer như trước đây.

select-browser

Ngày 29/7, Microsoft đã lộ diện giao diện lựa chọn trình duyệt (Browser ballot) cho Windows, trong số này có các lựa chọn điển hình như: IE, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera… Theo đề nghị của Microsoft với EU, trong khoảng từ 3 đến 6 tháng nữa, sau khi đề xuất “browser ballot” được EU thông qua, màn hình này sẽ xuất hiện trên XP và Vista sau khi người dùng cập nhật bản nâng cấp Windows.

Việc cập nhật sẽ được gắn nhãn “High priority” (ưu tiêu cao) hay “Important” (quan trọng); và người dùng này có thể lựa chọn cài đặt trình duyệt ngay từ màn hình này. Theo lý thuyết, người dùng có thể chọn lựa một trong số 10 trình duyệt được liệt kê. Tuy nhiên, màn hình gốc của “browser ballot” chỉ liệt kê 5 trình duyệt phổ biến nhất hiện nay (dựa trên số liệu thị phần mà các trình duyệt này có được); 5 trình duyệt còn lại sẽ được bổ sung sau.

Ảnh minh họa
Màn hình lựa chọn trình duyệt

Tại màn hình lựa chọn, người dùng sẽ có thể cài đặt trình duyệt mới, chọn IE hoặc trì hoãn lựa chọn. Ở đây cũng có các đường dẫn giải thích sự khác nhau giữa các trình duyệt và tại sao người dùng được yêu cầu lựa chọn nhiều năm sau khi họ mua máy tính.

Người dùng Windows 7 sẽ được cập nhật tính năng trên vào ngày 22/10 tới hoặc 2 tuần sau, tùy thuộc vào quyết định của EC đến sớm hay muộn.

Microsoft cũng sẽ vẫn cho hiện màn hình lựa chọn trình duyệt trong 5 năm kể từ ngày EU thông qua điều này. Điều đó có nghĩa là, Microsoft sẽ nhìn nhận sự việc này để áp dụng cho Windows 8 trong tương lai.

Theo vnmedia/PCpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>