(+84) 463.28.7979

Microsoft đặt dấu chấm hết cho ứng dụng miễn phí giao diện desktop trên Windows 8?


Thời điểm ra mắt Windows 8 không còn bao xa nữa, rõ ràng hơn lúc nào hết Microsoft mong muốn các lập trình viên sẽ tập trung viết các ứng dụng phong cách Metro và thân thiện với cảm ứng cho hệ điều hành này. Và để phục vụ cho điều này không chỉ qua lời nói, mới đây Microsoft cho biết phiên bản miễn phí của bộ IDE MS Visual Studio (MVS) 11 là MVS 11 Express sẽ chỉ cho phép tạo các ứng dụng phong cách Metro. Đây có thể được coi là bước đi đầu tiên đặt dấu chấm hết cho cácứng dụng miễn phí với giao diện truyền thống trên Windows 8.
windows_8_cr
Tuy nhiên, đối với các lập trình viên vẫn muốn phát triển ứng dụng desktop tương thích hoàn toàn với Windows 8, Microsoft cho họ hai sự lựa chọn. Ở lựa chọn thứ nhất, lập trình viên sẽ phải trả tiền cho bản MVS 11 Professional với mức giá khoảng 400-500$. Trong lựa chọn thứ hai, họ có thể ở lại với sản phẩm Visual C++ 2010 Express và Visual C# 2010 Express nhưng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi MVS 11 có nhiều cải tiến lớn so với MVS 2010. Rõ ràng, điều này sẽ tạo ra một rào cản tương đối lớn khi phần lớn các ứng dụng miễn phí là do các cá nhân/nhóm nhỏ tạo ra.
Không chỉ thế, để bảo đảm là không ai “dám” tạo ra các ứng dụng desktop mà không phải trả tiền cho mình, Microsoft đã đi một bước xa hơn khi sẽ loại bỏ chuỗi công cụ biên dịch (compiler toolchain) ra khỏi bộ công cụ phát triển phần mềm cho Windows (Windows SDK). Điều này có nghĩa là các nhà phát triển sẽ không thể tạo các ứng dụng desktop nếu không sử dụng bộ Visual Studio của Microsoft.
Nếu nhìn một cách tích cực, các động thái này từ Microsoft sẽ giúp thúc đẩy các lập trình viên và kéo theo người dùng nhanh chóng làm quen hơn với giao diện Metro hiện đại, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ cái cũ sang cái mới. Tuy nhiên, theo hướng tiêu cực, có thể thấy Microsoft đã hạn chế sự tự do của giới lập trình và dưới góc độ người dùng Win XP và Win 7, điều này sẽ khiến họ thiệt thòi khi số lượng ứng dụng miễn phí giao diện desktop giảm hẳn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>