(+84) 463.28.7979

Microsoft giới thiệu ứng dụng ghi chú OneNote bản dành cho iPad


Microsoft vừa chính thức giới thiệu ứng dụng OneNote phiên bản dành cho iPad. Trước đây, OneNote đã có bản dành cho iPhone và iPod Touch. Với ứng dụng này, người dùng có thể tạo và biên tập các ghi chú ngay trên những thiết bị chạy iOS, sau đó đồng bộ lên “đám mây” thông qua dịch vụ Microsoft SkyDrive. OneNote có thể tạo danh sách các ô chọn, liệt kê theo dạng dấu chấm đầu dòng hay nhập hình ảnh từ thư viện trên iOS để giúp người dùng ghi chú hiệu quả hơn. Để dùng OneNote, Microsoft yêu cầu phải có một tài khoản Windows Live. Ứng dụng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí nhưng bị giới hạn ở mức tối đa là 500 ghi chú (sau khi đạt con số 500, ta vẫn có thể xóa, sửa và động bộ ghi chú với máy chủ). Để sử dụng OneNote không hạn chế, người dùng cần mua thêm gói mở khóa bên trong ứng dụng với giá 14,99 USD đối với phiên bản dành cho iOS hoặc 4,99 USD cho phiên bản trên iPhone/iPod Touch. Yêu cầu có iOS 4.3 trở lên, đối với iPhone cần có iPhone 3GS, iPhone 4 hoặc iPhone 4S.

OneNote-app

Liên kết tải về:
OneNote cho iPhone
OneNote cho iPad

Nguồn: App Store

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>