(+84) 463.28.7979

Microsoft giới thiệu dịch vụ âm nhạc trực tuyến Xbox Music


Microsoft đã khai màn Hội trợ thường niên dành cho các thiết bị chơi game, giải trí 2012 (E3 2012) bằng những dịch vụ, sản phẩm mới cho nền tảng Xbox của mình, một trong số đó là Xbox Music. Đây là một dịch vụ âm nhạc trực tuyến dành cho các thiết bị của Microsoft, nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với những Apple iTunes, Spotify hay Pandora. Dù mang tên gọi Xbox Music nhưng theo Microsoft thì dịch vụ này sẽ có thể sử dụng trên PC, tablet Windows 8, điện thoại Windows Phone, dĩ nhiên là cả Xbox 360 rồi. Theo như Microsoft demo tại E3, Xbox Music có giao diện Metro nổi tiếng và là sản phẩm ra mắt nhằm thay thế dịch vụ Zune Music đã không còn khả năng cạnh tranh nữa. Dù chưa công bố chính thức thời gian đưa vào hoạt động nhưng Microsoft hứa hẹn Xbox Music sẽ mang hơn 30 triệu bài nhạc tới các thiết bị giải trí trong gia đình bạn.

xbox music

Nguồn: CNET

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>