(+84) 463.28.7979

Microsoft giới thiệu giải pháp toàn diện cho DN


Microsoft vừa giới thiệu các bộ giải pháp dành cho khối doanh nghiệp, đáp ứng tối ưu nhu cầu về dịch vụ, vận hành, quản lý cho các doanh nghiệp và tổ chức trong xu hướng hiện đại.


Các bộ giải pháp toàn diện của Microsoft bao gồm các giải pháp về Tối ưu hóa cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin, Bộ giải pháp ảo hóa, An toàn an ninh mạng cho doanh nghiệp, Bộ giải pháp về Truyền thông hợp nhất, các giải pháp về ERP và CRM thuộc bộ giải pháp Microsoft Dynamics.

“Các giải pháp Microsoft có thể triển khai theo mô hình tại doanh nghiệp, triển khai trên điện toán đám mây hoặc phối hợp cả hai mô hình này… để tận dụng một cách tốt nhất cơ sở hạ tầng sẵn có của các doanh nghiệp”, Bà Rosalind Quek, Giám đốc khối Doanh nghiệp SMB, Microsoft Việt Nam nói.

Microsoft đang đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp tối ưu hóa hạ tầng CNTT cốt lõi cho máy chủ, máy trạm và hạ tầng nhánh thông qua các sản phẩm như Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft System Center, Microsoft ForeFront. Bà Phan Tú Quyên, phụ trách khối Doanh nghiệp Đa Quốc Gia, Microsoft Việt Nam nói: “Với việc đầu tư vào các giải pháp này của Microsoft, các doanh nghiệp không chỉ nâng cao hiệu quả CNTT mà còn có thể giúp CNTT gắn kết với công việc kinh doanh, góp phần nâng cao lợi nhuận thu được từ đầu tư CNTT cho doanh nghiệp”.

Giải quyết vấn đề kinh phí đầu tư cũng là một bài toán lớn cho các doanh nghiệp. Công nghệ Ảo hóa của Microsoft là một trong những giải pháp phù hợp. Đây là bộ giải pháp được đánh giá đem lại nhiều lợi ích nhờ tận dụng xuất sắc hiệu năng của hệ thống phần cứng. Thông thường, một doanh nghiệp cần phải đầu tư từ bốn đến năm máy chủ cho những cơ sở hạ tầng thông tin, kèm theo các chi phí vận hành, tiêu biểu là tiền điện, chi phí bảo trì, phòng lắp đặt máy chủ… Tuy nhiên, nếu sử dụng công nghệ ảo hóa Hyper-V của Microsoft, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được số lượng máy chủ sử dụng và từ đó giảm thiểu các chi phí vận hành liên quan.

Hơn nữa, với giải pháp System Center của Microsoft, doanh nghiệp còn xây dựng được giải pháp quản trị tập trung như cài đặt, cấu hình, giám sát, sao lưu, phục hồi và tự động hóa theo qui trình định sẵn với cam kết cấp độ dịch vụ được đặt ra từ trước. Với giải pháp này, doanh nghiệp ngoài việc quản trị môi trường ảo hóa của Microsoft, còn có thể quản lý tập trung các server, thiết bị, ứng dụng, … trên môi trường vật lý và các giải pháp ảo hóa của hãng khác.

Ông Lữ Thành Long, chủ tịch công ty MISA, nhận xét rằng các giải pháp của Microsoft có thể triển khai dễ dàng và linh hoạt cả trên nền tảng doanh nghiệp, dịch vụ đám mây hoặc mô hình linh động, lai giữa đám mây và đồ hình doanh nghiệp theo các nhu cầu đa dạng nhằm tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của các tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>