(+84) 463.28.7979

Microsoft giới thiệu về tính năng sao lưu và phục hồi File History trên Windows 8


Microsoft vừa đăng tải trên blog của mình về phần mềm File History xuất hiện trong Windows 8. Đây là ứng dụng giúp người dùng dễ dàng sao lưu và phục hồi dữ liệu với cơ chế hoạt động gần với Apple Time Machine trên các máy OS X. File History sẽ liên tục theo dõi các tập tin chứa trong những thư mục như Libraries, Desktop, Favorites và Contacts rồi định kì sao lưu những thay đổi mới được thực hiện. Người dùng có thể chọn một ổ đĩa rời để chạy File History, nhờ đó chúng ta sẽ luôn có bản dự phòng của những tập tin mới nhất. Microsoft cho biết đây là tính năng được nâng cấp từ Windows Backup and Restore trên Windows 7 để phục vụ người dùng tốt hơn. Mặc dù vậy, File History không thể sao lưu nguyên cả ổ đĩa như Time Machine được.

Microsoft-Windows-8

Microsoft cho biết thêm rằng File History không theo dõi sự thay đổi của tập tin, thư mục theo cách kiểm tra dung lượng mà theo dõi bằng lịch trình thay đổi file của định dạng NTFS. Nhờ đó, hiệu suất hệ thống được nâng cao hơn khi File History thực hiện nhiệm vụ của mình. Nó cũng được tối ưu hóa để tiết kiệm tài nguyên hệ thống. Phần mềm này cũng được thiết kế để có thể dễ dàng phục hồi lại công việc nếu lỡ như có sự kiện gì đó làm máy ngừng hoạt động.
File History còn có thể cho người dùng phục hồi lại nhiều phiên bản khác nhau của một tập tin, thư mục bằng cách nhấn vào nút History ở thẻ Home, mục Open. Microsoft nói rằng người dùng có thể tùy chỉnh muốn lưu lịch sử phiên bản trong bao lưu để thích hợp với từng người dùng.

Một số ảnh chụp màn hình về File History trên Windows 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>