(+84) 463.28.7979

Microsoft giúp các nhà phát triển C++ đẩy mạnh lập trình song song


Công nghệ C++ AMP liên kết C++ với GPU, dự kiến sẽ trở thành một phần của trình biên dịch Visual C++ tiếp theo và được tích hợp với Visual Studio.

Microsoft

Microsoft đã giới thiệu công nghệ này cho các nhà phát triển C++ để tận dụng những đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cho lập trình song song.

Công nghệ C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism) của công ty được kỳ vọng sẽ trở thành một phần của trình biên dịch Visual C++ tiếp theo và tích hợp với Visual Studio, ông S. Somasegar, Phó Chủ tịch của Bộ phận Nhà phát triển Microsoft cho biết trong một bài đăng blog.

Nó cũng sẽ tận dụng công nghệ Microsoft DirectX cho những khả năng đa phương tiện trong Windows. “Bằng việc xây dựng trên nền tảng Windows DirectX, sự thực thi (implementation) C++ AMP của chúng tôi cho phép bạn nhắm vào phần cứng từ tất cả các nhà sản xuất phần cứng lớn“, ông Somasegar cho biết. “C++ AMP sẽ trở thành một đặc tả mở”.

Việc sử dụng GPU trong tính toán song song theo sau nhiều xu hướng khác (chẳng hạn như lập trình đa lõi), ông Somasegar cho biết. “Trong vài năm qua, chúng tôi đã thấy xu hướng các nhà phát triển tận dụng lợi thế của GPU cho nhiều mục đích tính toán”, ông Somasegar nói. “Vì vậy, như chúng tôi đã thực hiện với đa lõi trước đây, chúng tôi sẽ mang khả năng này đến với phiên bản tiếp theo của Visual Studio“.

Microsoft cũng đã thông báo những cải tiến cho các phiên bản tiếp theo của Parallel Patterns Library (PPL) và C++ Concurrency Runtime. “Việc sử dụng các mẫu (template) C++, hỗ trợ thời gian chạy sẽ khá dễ dàng trên bất kỳ phần cứng được cung cấp nào với PPL, Agent và C++ Concurrency Runtime. Với C++ AMP và PPL, chúng tôi nhắm làm cho phiên bản Visual Studio tiếp theo thành môi trường hiệu quả nhất cho các phần cứng không đồng nhất“, ông Somasegar cho biết.

Theo PC World VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *