(+84) 463.28.7979

Microsoft ngừng sử dụng tên Zune và Live trong các dịch vụ của mình


Microsoft đã thay đổi gì với Windows 8? Đó là nút Start biến mất, đó là sự bổ sumg thanh Charms, đó là việc phổ biến giao diện Metro… và mới nhất đó là từ bỏ tên thương hiệu Zune và Live. Trước đây, các dịch vụ của Microsoft đều được gắn liền với hai thương hiệu này nhưng tương lai thì điều đó sẽ thay đổi, để tên gọi trở nên ngắn hơn, đơn giản hơn và dễ nhớ hơn. Đầu tiên là với Windows Live ID, tài khoản người dùng này sẽ được đổi tên thành Micosoft Account kể từ Windows 8. Bên cạnh đó là việc xoá sổ cái tên Zune từ những dịch vụ âm nhạc, kho nhạc trực tuyến và ứng dụng video. Cái tên Zune biến mất từ bản Consumer Preview của Windows 8 nhưng sự thay đổi triệt để sẽ được Microsoft thực hiện vào mùa hè năm nay. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm đơn giản hoá và hợp nhất thương hiệu của Microsoft trên phạm vi toàn cầu. Dưới đây là chi tiết những sự thay đổi trong tên gọi các dịch vụ trực tuyến của Microsoft:

Windows_Live

  • Microsoft Account thay cho Windows Live ID
  • Mail thay cho Windows Live Mail
  • Calendar thay cho Windows Live Calendar
  • People thay cho Windows Live Contacts
  • Photos thay cho Windows Live Photo Gallery
  • Music thay cho Zune Music Player
  • Video thay cho Zune Video Player
Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>