(+84) 463.28.7979

Microsoft phát hành Windows Server 2012 Release Candidate


Cùng với bản Release Preview của Windows 8 thì trong ngày hôm nay, Microsoft đồng thời cũng phát hành phiên bản Release Candidate (RC) của HĐH dành cho máy chủ Windows Server 2012. Nếu chưa biết thì Windows Server 2012 chính là phiên bản dành cho máy chủ được phát triển từWindows 8, nhằm thay thế Windows Server 2008 R2 đã lỗi thời. Windows Server 2012 RC có một số thay đổi như Server Manager (trình quản lý máy chủ) được thiết kế lại, giao diện Metro thay cho Start Menu, tích hợp file hệ thống Resilient mới (ReFS) của Microsoft. ReFS cho phép hệ thống có thể thao tác với những file dung lượng lớn, chia sẻ ổ lưu trữ với máy khác và khả năng phục hồi nhanh từ lỗi sự cố (resiliency to corruption). Hiện tại ReFS chỉ dành cho phiên bản Server của Windows mà thôi nhưng Microsoft có kế hoạch sẽ phát triển và đưa nó lên Windows 8 thương mại. Nếu muốn bạn có thể tải về Windows Server 2012 RC tại đây.

windowserver2012

Nguồn: The Verge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>