(+84) 463.28.7979

Microsoft phát triển công nghệ Wi-Fi ảo cho Windows 7


Các nhà nghiên cứu của Microsoft đang phát triển một dự án cho phép HĐH Windows 7 có thể sử dụng 1 kết nối Wi-Fi vật lý như nhiều kết nối Wi-Fi ảo (Virtual Wi-Fi), nhằm cho phép thiết bị có thể kết nối với nhiều mạng Wi-Fi cùng một lúc một cách dễ dàng.

Một ứng dụng đơn giản của Wi-Fi ảo là thiết bị có thể kết nối đến 1 router bằng Wi-Fi, đồng thời modem Wi-Fi trên thiết bị cũng sẽ hoạt động như 1 router để cho phép các thiết bị Wi-Fi khác kết nối vào cùng lúc một cách dễ dàng (nhằm chia sẽ kết nối internet chẳng hạn).

Công nghệ này được Microsoft gọi là công nghệ Soft Acess Point (SoftAP) hay Wi-Fi ảo (Virtual WiFi), được xem như là sự phát triển của kết nối ngang hàng dạng Ad-hoc (cho phép 1 node hoạt động như 1 router).

Tính năng hỗ trợ công nghệ Wi-Fi ảo này sẽ được Microsoft trang bị cho Windows 7 và các thế hệ trong tương lai, HĐH sẽ quản lý các kết nối ảo cùng được chia sẻ từ 1 thiết bị modem kết nối vật lý. Tuy nhiên hiện nay driver cho các thiết bị modem Wi-Fi hỗ trợ công nghệ mới này vẫn chưa hoàn thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>