(+84) 463.28.7979

Microsoft sẽ trở thành nạn nhân mới nhất của tấn công mạng


Microsoft đã trở thành nạn nhân mới nhất của tấn công mạng và Microsoft đã xác nhận rằng một số lượng nhỏ máy tính của mình đã bị nhiễm phần mềm độc hại.

APphoto_--Digital Life-Tech Test-Outlook Webmail

Microsoft đã bổ sung thêm một số phần mềm độc hại được sử dụng trong một cuộc tấn công mạng rất tương tự như những đã tấn công Facebook và Apple gần đây. Microsoft đã ra vài chi tiết khác “Chúng tôi không có bằng chứng về dữ liệu khách hàng bị ảnh hưởng và chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra”.

“Trong quá trình điều tra của chúng tôi, chúng tôi thấy một số lượng nhỏ các máy tính, bao gồm cả một số đơn vị kinh doanh Mac của chúng tôi đã bị nhiễm phần mềm độc hại bằng cách sử dụng các kỹ thuật tương tự như đã tấn công vào các tổ chức khác.Chúng tôi không có bằng chứng về dữ liệu khách hàng bị ảnh hưởng và chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra “, Microsoft cho biết.

Tuần trước, Apple cho biết máy tính của họ cũng đã bị tấn công bởi các tin tặc mà mục tiêu đã được nhắm vào một tuần trước đó và Facebook cho biết họ đã tìm ra nguồn gốc của cuộc tấn công mạng là từ Trung Quốc khi hacker đã thâm nhập vào máy tính xách tay của nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>