(+84) 463.28.7979

Microsoft Security của sharepoint


I. Giới thiệu:

Forefront Security for SharePoint là chương trình chống virus và chặn lọc các tập tin được Microsoft thiết kế dành riêng cho SharePoint Server.

Trong Sharepoint, khu vực Document Library rất quan trọng, vì đây là nơi các user thường upload dữ liệu và trao đổi với nhau. Vấn đề phòng chống virus luôn là vấn đề đau đầu của Administrator. Với Forefront Security for Sharepoint, bạn hoàn toàn yên tâm về điều đó, thậm chí ngay cả khi user có 1 file nhiễm virus được đổi tên ở bất kỳ định dạng nào cũng không thoát khỏi Forefront.

Bài lab bao gồm các bước:

1. Cài đặt Forefront Security for Sharepoint

2. Cấu hình Real-time scan job

3. Cấu hình Manual scan job

a. Cấu hình chặn tập tin

b. Cấu hình lọc tập tin trên Site

II. Chuẩn bị:

– Download Forefront Client Security for Sharepoint

– Download Test Virus EICAR để giả lập virus

– Một máy Domain Controller Windows Server 2008 (MSOPENLAB.COM) đã được cài đặt Sharepoint Server 2007

– Tạo Team Site

– Tạo user HOANG THUY TRAN

III. Thực hiện:

1. Cài đặt Forefront Security for Sharepoint

– Sau khi download về, bạn chạy file Setup.exe, màn hình Welcome, nhấn Next

FOREFRONT_SECURITY_1

– Màn hình Installation, chọn Local Installation, sau đó nhấn Next

FOREFRONT_SECURITY_2

– Màn hình Installation Type, chọn Full Installation, sau đó nhấn Next

FOREFRONT_SECURITY_3

– Màn hình Sharepoint Database Account Information, bạn dùng quyền Domain Administrator

FOREFRONT_SECURITY_4

– Các bước còn lại bạn cài đặt theo mặc định, sau khi cài đặt xong, nhấn Finish để kết thúc.

FOREFRONT_SECURITY_5

– Sau khi cài đặt xong, bạn khởi động chương trình Forefront Server Security Administrator

FOREFRONT_SECURITY_6


2. Cấu hình Real-time scan job

– Mở Sharepoint Central Administration, qua tab Operation. Bên dưới mục Security Configuration, chọn Antivirus

FOREFRONT_SECURITY_7

– Quan sát các tùy chọn và giữ nguyên như mặc định, sau đó nhấn OK

FOREFRONT_SECURITY_8

– Tiếp theo bạn nhấn vào mục Block File Types

FOREFRONT_SECURITY_9

Pages: 1 2 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *