(+84) 463.28.7979

Microsoft tổng tấn công Windows XP giả mạo


Microsort đã tuyên bố sẽ có hành động pháp lý chống lại những kẻ tung ra các kế hoạch marketing quốc tế và bán phần mềm giả mạo của họ trên toàn thế giới.

Trung tâm các vụ kiện của hãng là Blue Edition of Windows XP, một phiên bản giả mạo hệ điều hành Windows XP của Microsoft trên đĩa CD. Tại Anh, Microsoft đã có 7 vụ kiện vi phạm thương hiệu chống lại những nhà thương mại trên các trang web đấu giá khác nhau, bán phân mềm Office và Windows “giả mạo chất lượng cao”.

Những hành động pháp lý tương tự đã được đại gia phần mềm bắt đầu tại 63 quốc gia, tất cả đều tập trung vào vi phạm phần mềm toàn cầu.

Theo ictnews/Techradar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *