(+84) 463.28.7979

Microsoft tuyển người để mang tính năng trợ lý ảo Cortana lên Windows


Trang việc làm của Microsoft mới đây đã đăng tải thông tin tìm kiếm một kĩ sư phần mềm để “giúp định hình sự tiến hóa của thế hệ trợ lý ảo kế tiếp”. Cụ thể hơn, Microsoft đang muốn tìm kiếm một người nào đó tham gia vào nhóm phát triển Cortana nhằm “đẩy lên trên giới hạn” và “định nghĩa lại trải nghiệm cá nhân hóa trên Windows”. Mẫu tin tuyển dụng còn nhắc đến “cơ hội làm việc với ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng các công nghệ web, tích hợp nhiều dịch vụ và xử lý các vấn đề cứng liên quan đến kĩ thuật”. Tất cả những thông tin nói trên gợi ý rằng tính năng Cortana có thể sẽ được mang lên các máy tính chạy Windows trong một tương lai không xa. Hiện tại “cô trợ lý ảo” này chỉ mới có mặt trên các điện thoại chạy Windows Phone 8.1 mà thôi.

2492023_Cortana_Windows

Nguồn: Microsoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>