(+84) 463.28.7979

Microsoft Việt Nam có TGĐ mới


Microsoft vừa bổ nhiệm ba vị trí nhân sự quản lý chủ chốt tại Việt Nam. Ông Jamie Harper trở thành TGĐ Microsoft Việt Nam, bà Mai Quỳnh Hoa là Giám đốc Tiếp thị và ông Phùng Hoài Dương là Giám đốc quản lý Doanh nghiệp và khối Chính phủ.

Jamie Harper

Ông Jamie Harper

Microsoft Việt Nam cho biết TGĐ tiền nhiệm, ông Malcolm de Silva, đã từ chức vì lý do gia đình. Và ông Jamie Harper sẽ trở thành TGĐ điều hành Microsoft Việt Nam. Ông Jamie Harper đã có bề dày 12 năm làm việc tại Microsoft và là người có kinh nghiệm quản lý các thị trường mới nổi, gần đây nhất là thị trường Nam Phi.

Bà Mai Quỳnh Hoa và ông Phùng Hoài Dương sẽ hỗ trợ ông Harper, cùng xây dựng một đội ngũ mạnh, với kiến thức và bề dày kinh nghiệm về thị trường nội địa và quốc tế để củng cố và chuyển giao một cách tối ưu nhất các thành tựu của Microsoft, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

Ông Jamie Harper nói: “Vai trò của Microsoft Việt Nam là đạt được những mục tiêu mà TGĐ điều hành Microsoft Steve Ballmer đã thảo luận với Chính phủ Việt Nam năm ngoái – cung cấp cho các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam những công cụ, sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, các kỹ năng CNTT và chính phủ điện tử hiệu quả, thu hẹp khoảng cách số để tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ công nghệ, và phát triển ngành công nghiệp phần mềm của Việt nam – Và đội ngũ nhân viên Microsoft mong muốn giúp sức trong việc đạt được những mục tiêu này trong các tháng và các năm sắp tới.”

Theo Ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>