(+84) 463.28.7979

Microsoft VN công bố “Ngày người tiêu dùng hành động”


Microsoft Việt Nam vừa chính thức công bố “Ngày người tiêu dùng hành động,” một chương trình hành động nhằm bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng như nâng cao nhận thức về phần mềm giả.

Microsoft Viet nam

Ông Christophe, Tổng Giám đốc của Microsoft Việt Nam cho biết, tại Việt Nam, hoàn toàn không khó để mua một phần mềm giả, điều này có thể là một mối nguy hiểm cho sự phát triển lâu dài của ngành công nghiệp phần mềm quốc gia.

Vấn đề này đã tạo thành một thói quen không tốt trong xã hội và kìm hãm sự phát triển quốc gia. Theo Nghiên cứu về tỉ lệ vi phạm bản quyền của BSA (Hiệp hội Phần mềm Doanh nghiệp), tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam là 85%. Điều này có nghĩa Việt Nam đang thiệt hại 257 triệu đô la từ số lao động thất nghiệp trong ngành phần mềm, GDP thấp còn Chính phủ thì bị thất thu thuế.

Trong 4 năm vừa qua, tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm giải xuống 7 điểm, tương đương với việc có thêm 11% tổng số việc làm mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), tăng thêm 6% doanh thu về CNTT trong nước mới và 9% khoản thu cho ngân sách từ thuế. Như vậy, nếu có thể giảm tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm xuống 10 điểm, sẽ có thêm 600.000 việc làm cho thị trường việc làm Việt Nam.

Theo đại diện của Microsoft, tại Việt Nam, từ năm 2005 đến nay đã có hơn 1.200 báo cáo từ những người dùng mua phải phần mềm giả và thường bị virus tấn công hoặc gặp những phần mềm độc hại. Những lo ngại về tác hại mà phần mềm giả gây ra đang ngày càng tăng lên và Microsoft cũng đang nỗ lực mang lại tiếng nói cho mọi người trong cuộc chiến chống lại phần mềm giả.

Như một phần của Ngày “Người tiêu dùng Hành động”, nhiều sáng kiến giáo dục và các biện pháp thực thi đã được khởi động để bảo vệ người tiêu dùng khỏi phần mềm giả. Một bản đồ có tính tương tác ghi lại chi tiết những nỗ lực trên khắp thế giới ngày nay người dùng có thể truy cập www.howtotell.com. Đối với người dùng Việt Nam, trang web này đã được bản địa hóa bằng ngôn ngữ tiếng Việt để hỗ trợ cho người truy cập tại địa chỉ: http://www.microsoft.com/howtotell/default.aspx?displaylang=vi

Theo ictnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *