(+84) 463.28.7979

Microsoft Windows Server 2008 Access Based Enumeration


Access Based Enumeration là một tính năng mới bao gồm trong Windows Server 2003 Service Pack 1. Tính năng này cho phép người sử dụng Windows Server 2003 dựa trên máy chủ tập tin, liệt kê các tập tin và thư mục mà họ có thể truy cập khi họ duyệt nội dung trên các máy chủ tập tin. Điều này giúp loại bỏ sự nhầm lẫn người sử dụng có thể được gây ra khi người dùng kết nối đến một máy chủ tập tin và gặp phải một số lượng lớn các tập tin và thư mục mà họ không thể truy cập.

Trong Windows Server 2003 Access Based Enumeration bạn cần phải download riêng về để cài đặt trên máy chủ của bạn để kích hoạt tùy chọn này.

Và một tin tốt là Access Based Enumeration đã được tích hợp sẵn trong Windows Server 2008 và nó có một giao diện đồ họa. Và dưới đây là các bước để bạn có thể thực hiện điều đó.

Mở Start | Programs | Administrative Tools | Share and Storage Management”

Access-Based-Enumeration

Trong cửa sổ Share and Storage Manegement click vào Provision Share... ở panel bên phải.

Access-Based-Enumeration

Cửa sổ Wizard Provision Share sẽ xuất hiện, bạn chọn Location là vị trí Share Folder sau đó click Next.

Access-Based-Enumeration

Tiếp đến là NTFS Permissions bạn gán quyền NTFS cho nhóm hoặc người dùng bạn muốn sau đó click Next.

Access-Based-Enumeration

Tiếp đến Share Protocols, bạn để mặc định và nhấn Next.

Access-Based-Enumeration

Ở cửa sổ SMB settings, ở đây chính là lúc bạn thiết lập tính năng Access Based Enumeration. Bạn click vào Advanced và chọn Enable access-base enumeration, click Ok khi bạn hoàn tất và sau đó click Next.

Access-Based-Enumeration

Tiếp đến cửa sổ SMB Permissions bạn chọn Users and groups have custom share permissions sau đó click vào Permissions và bạn gán quyền share cho nhóm hoặc người dùng bạn muốn sau đó click Next và click cho đến bước nhấn Create.

Access-Based-Enumeration

Và như vậy, là bạn đã share và thiết lập tính năng Access Based Enumeration thành công. Nếu bạn muốn bỏ tính năng này chỉ cần bỏ lựa chọn access-based enumeration.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *