(+84) 463.28.7979

Mở các cổng và thêm các chương trình trong danh sách tường lửa


Khi tường lửa làm việc, nó sẽ khoá một số cổng và các chương trình nhất định khi kết nối với Internet. Để mở khoá này, bạn thực hiện như sau:

1. Vào Start > Run… gõ firewall.cpl rồi nhấn Enter.

2. Nhấp chọn thẻ Exceptions.

Để mở một cổng kết nối với Internet:

1. Nhấp nút Add Port.

2. Đặt tên bất kỳ cho cổng.

3. Nhập vào cổng muốn mở.

Thêm vào một chương trình:

1. Nhấp nút Add Program…

2. Một danh sách các chương trình đã cài đặt sẽ xuất hiện.

3. Đánh dấu chương trình bạn muốn thêm vào (xem hình 1) rồi nhấp OK.

Add_Application_Firewall

Thêm vào một cổng kết nối hay ứng dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *