(+84) 463.28.7979

Một số mẫu màn hình khoá trên Windows Phone 8.1


Tại Build 2014 thì Microsoft cho biết họ sẽ cung cấp API cho các Lập trình viên để mọi người có thể tự do tuỳ biến màn hình khoá của Windows Phone 8.1, và trong video dưới đây thì bạn có thể xem trước một số mẫu màn hình khoá được tạo nên từ những API này. Đây chưa phải là phần mềm chính thức mà chỉ là bản beta và được thành viên David Lorenzin tiết lộ trên Youtube, chắc chắn người dùng Windows Phone sẽ có nhiều lựa chọn phần mềm Lockscreen trong thời gian tới đây.

 

Nguồn: Youtube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *