(+84) 463.28.7979

Motorola giới thiệu DROID RAZR phiên bản có thể mở khóa bootloader


Motorola vừa công bố một phiên bản mới của DROID RAZR mang tên Developer Edition với khả năng mở khoá bootloader của hệ thống thông qua trang blog chính thức của mình. Mặc dù Motorola chưa công bố ngày bán ra của sản phẩm nhưng có vẻ như ngày đó sẽ không còn xa bởi vì trang web cho phép khách hàng đặt hàng trước DROID RAZR Developer Edition đã đi vào hoạt động. DROID RAZR với khả năng mở khoá bootloader được Motorola công bố cho thị trường châu Âu nhưng nhiều khả năng một phiên bản tương tự dành cho Mỹ cũng sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Chi tiết quá trình mở khoá bootloader và khoá bootloader sẽ được Motorola cập nhật thông qua trang web MotoDev dành cho các nhà phát triển.

Motorola-Droid-Razr

Nguồn: Droid-Life

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>