(+84) 463.28.7979

Mozilla đang phát triển hệ thống thông báo cho Firefox


Hiện nay những nền tảng di động lớn như Android hay iOS đều đã có dịch vụ thông báo (push notification) cho người dùng và Mozilla cũng đang phát triển một dịch vụ riêng, dành cho người dùng trình duyệt web Firefox của họ. Ý định của Mozilla là giúp mọi người dùng Internet sử dụng Firefox có thể quản lý và theo dõi mọi thông báo trên các trang web một cách nhanh và nhất quán. Jeff Balogh, nhà phát triển của Mozilla diễn tả về dịch vụ thông báo dành cho Firefox này trong một blog mới đây rằng nếu trang web nào có thông báo mới thì trình duyệt sẽ gửi thông báo đó tới người dùng, thậm chí là khi họ không còn mở trang đó nữa. Hệ thống thông báo của Mozilla cũng sẽ cung cấp cho người dùng đường link khi có thông báo mới để họ có thể dễ dàng truy cập vào trang web. Thêm vào đó, dịch vụ thông báo mới cũng sẽ có khả năng gửi thông báo tới các thiết bị di động sử dụng trình duyệt web hay dịch vụ của Mozilla. Ví dụ người dùng iOS có thể cài Firefox Home và mỗi khi có thông báo mới thì nội dung của nó sẽ được hiển thị trong Trung tâm thông báo của iOS (iOS Notification Center). Dịch vụ thông báo đang được Mozilla phát triển trong giai đoạn đầu và thời gian đi vào hoạt động hiện chưa rõ ràng.

firefox

Nguồn: Ars Technica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>